Οι οικογενειακές δομές γενικά και οι σχέσεις των μελών της κάθε οικογένειας ειδικότερα, είναι δυο παράμετροι που ενώ μεν αλλάζουν και εξελίσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε …

Όταν μιλάς με νέους ανθρώπους,και όταν λέω νέους εννοώ με ανθρώπους από 17 έως 25 ετών περίπου, καταλαβαίνεις πως τα παιδιά αυτά, στην τόσο μπερδεμένη εποχή μας, δεν έχουν …