Ένας κύριος με μαύρο καπέλο συναντάει έναν άλλο γνώριμό του κύριο με μαύρο καπέλο. Δηλαδή δυό κύριοι με μαύρο καπέλο συναντιούνται. Δίνει ο ένας το χέρι του στον άλλο …

Ως επανάσταση νοείται κάθε ανατροπή μιας κατεστημένης τάξης πραγμάτων που αφορά στην πολιτική εξουσία (πολιτική επανάσταση), στην κοινωνία (κοινωνική επανάσταση), στην …