Η ανάγνωση είναι μία διαλεκτική διαδικασία που αποτελεί συνισταμένη των επιβολών αναγνώστη και κειμένου του ενός πάνω στον άλλον. Από τη μεριά του ο αναγνώστης …

Με την ευρεία έννοια είναι το σύνολο των φιλοσοφικών θέσεων περί θρησκείας, των εννοιολογήσεων αναφορικά με την υφή και τις λειτουργίες της θρησκείας, καθώς και οι …

Κυρίαρχο προιόν της εμπορευματικής κοινωνίας… Μου φαίνεται πως πραγματικά κάποια πράγματα έχουν στ’ αλήθεια αλλάξει στον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η …

Και δεν είναι καθόλου κακό να μας βρίσκουν τα πράγματα κάθε μέρα ξανά και να εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Γιατί θα ήταν τόσο κακό να υπάρχει πλάι μας η ίδια γυναίκα, το ίδιο …

Αυτή είναι μια από τις πιο  σημαντικές ιστορίες που ακούστηκαν ποτέ. Ο Mark O’ Brien υπήρξε ο πρώτος άνδρας με αναπηρία που τόλμησε να γράψει για την σεξουαλικότητά του. Ο …