Εξοργιστικά είναι όλα αυτά…, εμείς είμαστε οι θλιβεροί κι αξιολύπητοι, και τελειώνουμε «με ένα στάτο, με λίγα δάκρυα, 10 ευρώ για τους «φτωχούς» και ένα κερί στην εκκλησία με …

  Η ανάγνωση είναι μία διαλεκτική διαδικασία που αποτελεί συνισταμένη των επιβολών αναγνώστη και κειμένου του ενός πάνω στον άλλον. Από τη μεριά του ο αναγνώστης …