Ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα χρήσιμα για την επιβίωση μας πράγματα έχουν γίνει σχεδόν αυτονόητα και όταν μιλάω για κοινωνία εννοώ πάντα τον δυτικό πολιτισμό και πάντα τις …

Και δεν είναι καθόλου κακό να μας βρίσκουν τα πράγματα κάθε μέρα ξανά και να εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Γιατί θα ήταν τόσο κακό να υπάρχει πλάι μας η ίδια γυναίκα, το ίδιο …