Χώροι πρασίνου – ευκαιρίες και πρόκληση

του Μανόλη Βερίγου

Επιστολές
Επιστολές

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την διαχείριση, τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση πάρκων και εν γένει κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Ηρακλείου, νιώθω την ανάγκη να επισημάνω ορισμένους τρόπους και μερικά δεδομένα σχετικά με τους χώρους πρασίνου της πόλης μας.

Το επίσημα θεσμοθετημένο μέγεθος επιφάνειας πρασίνου είναι 8 τμ / ανα κάτοικο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι περισσότερες πόλεις του Ελλαδικού χώρου δεν έχουν υλοποιήσει αυτό το πολεοδομικό σταθερότυπο, σε αντίθεση με αντίστοιχες πόλεις του εξωτερικού, που δίνουν στους κατοίκους τους 9 ή και 12 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, βελτιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις βιοκλιματικές συνθήκες του χώρου.

Η δημιουργία ικανοποιητικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων, σε συνδυασμό με την αποδοτικότερη διασπορά τους στο χώρο, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την “ασφάλεια” των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η βελτιστοποίηση χωροθέτησης κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να σέβεται τις οικιστικές πυκνότητες και γενικότερα τον πολεοδομικό κορεσμό των πολεοδομικών ενοτήτων. Συνεπώς, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου ή γενικότερα κοινόχρηστων χώρων συμβάλει εκτός των άλλων και στην ασφάλεια που παρέχει μια πόλη στους πολίτες της.

Η παρούσα δημοτική αρχή έχει επιδείξει σημαντική ευαισθησία σε διαφόρους τομείς σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και θα κριθεί για το αποτελέσματα της. Ωστόσο δράττομαι τις ευκαιρίας να επισημάνω μερικά πολεοδομικά εργαλεία που συμβάλουν στην αύξηση των χώρων πρασίνου.

Ο μηχανισμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την δημιουργία πάρκων, εφόσον υπάρχουν ζώνες υποδοχής συντελεστή.

Επίσης ο χαρακτηρισμός από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο χώρων πρασίνου, δεν σημαίνει αυτόματα την απαλλοτρίωση τους από τον δήμο. Οι χώροι αυτοί, με γενική χρήση πράσινο, μπορούν να αξιοποιηθούν και ιδιωτικά με την δημιουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, ιδιωτικών αναψυκτηρίων και ιδιωτικών χώρων κοινωνικών εκδηλώσεων προσφέροντας παράλληλα στο κοινωνικό σύνολο πνεύμονες πρασίνου, που στο μέλλον θα αποδειχθούν, κατά τη γνώμη μου, “χρυσωρυχεία” !

Μανόλης Βερίγος

Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός