Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στο Πενταμόδι

Επιστολές
Επιστολές

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταμοδίου και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, σας προσκαλεί να συμμετέχετε ενεργά στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Υγείας (ΠΠΥ).

Ο φορέας αυτός θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει στόχο την εκτίμηση κινδύνων από περιβαλλοντικούς ανθρωπογενείς ρύπους σε σχέση με την αύξηση νοσηρότητας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σκοπός του ΠΠΥ είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, η ανταλλαγή απόψεων και η διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης των ειδικών επιστημόνων ιατρικής, βιολογίας, τοξικολογίας, τεχνολογίας, χημείας, διατροφής κ.ά..

Το περιεχόμενο της δράσης του ΠΠΥ θα είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και η αξιολόγηση των κινδύνων της μακροχρόνιας έκθεσης σε ρύπους με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τις υπάρχουσες μετρήσεις. Η συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμιο, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, εκπροσώπους θεσμικών, παραγωγικών, αυτοδιοικητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων. Η συμμετοχή σε ενημερωτικές, επιστημονικές, συνεδριακές εκδηλώσεις άλλων φορέων προστασίας υγείας και περιβάλλοντος. Οι επιδημιολογικές μελέτες συσχέτισης έκθεσης και αύξησης νοσηρότητας, υπογονιμότητας, διαταραχών σε ατμόσφαιρα, υδροφορέα, έδαφος, κλίμα και περιβάλλον. Τέλος, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και η αξιοποίηση εθελοντισμού στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, αλλά και σε παράλληλες δράσεις που θα σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, διατροφή, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φυσιολατρικές διαδρομές και σεβασμό περιβάλλοντος

Έδρα του ΠΠΥ έχει ορισθεί το παλιό Δημοτικό Σχολείο Πενταμοδίου, που στεγάζει το Πολιτιστικό Σύλλογο, με την ενθάρρυνση και ενεργό πρακτική του Δήμου Ηρακλείου για αξιοποίηση της υποδομής σε εκδηλώσεις του ΠΠΥ. Η συμβολή του Δήμου Ηρακλείου θα καθορίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις του ΠΠΥ, τις

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου και του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Η συμβολή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας θα ορίζεται δια του Διευθυντού και των συνεργατών του, σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία και δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνων και τις προσφερόμενες υπηρεσίες βιοπαρακολούθησης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

Για την ίδρυση του ΠΠΥ παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή στη 1η συνάντηση όσων υποστηρίζουν την αναγκαιότητα του ΠΠΥ και ενδιαφέρονται μέσα από διάλογο και συμμετοχή να συμβάλλουν στη συγκρότηση και τη λειτουργία του.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ηρακλείου, Αίθουσα Ανδρόγεω, –τη Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ινιωτάκης Πέτρος, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος

Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Αρμουτάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Φαιστού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ

Γιαμνιαδάκης Γιάννης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταμοδίου,

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΣΔΑΚ

Μαμουλάκης Χάρης, Πρόεδρος Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τσατσάκης Αριστείδης, Καθηγητής Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιου Κρήτης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πετράκης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου